Zabytki

Fragment naczynia figurowego/Fragment of a figured vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/039
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment figurki terakotowej/Fragment of a terracotte figurine

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/040
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Wylew dzbana czerwonoglinianego/A rim of a redware jug

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/041
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment cegły/Fragment of a brick

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/042
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Osełka/A whetstone

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/043
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment przedmiotu kamiennego/Fragment of a stone artifact

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/044
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Lampka ręcznie lepiona/A handmade lamp

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/045
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Gwóźdź żelazny/An iron nail

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/046
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment cegły z malaturą/Fragment of a brick with paints

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/047
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu kubka/Fragment of a rim of a cup

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/049
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna talerza czerwonoglinianego z polewą/Fragment of a redware plate with glaze

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/050
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/051
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/052
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynie lepionego ręcznie/Rim fragment of a handmade vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/053
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/054
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/055
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/056
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu amfory/Fragment of a rim of an amphora

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/057
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu czarki/Fragment of a rim of a goblet

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/058
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment imadła amfory ze stemplem/Fragment of the amphora handle with a stamp

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/059
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment imadła amfory ze stemplem/Fragment of the amphora handle with a stamp

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/060
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/061
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna talerza czerwonopolewanego/Fragment of a bottom of a red slip plate

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/062
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/063
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/064
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/065
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/066
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a bottom of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/067
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment brzuśca naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a body of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/068
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/069
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/070
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu flakonu szklanego/Fragment of a rim of a glass flask

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/071
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu flakonu szklanego/Fragment of a rim of a glass flask

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/072
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna szklanego flakonu/Fragment of a bottom of a glass flask

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/074
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/075
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment szyby/Fragment of a glass window

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/076
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment szyby/Fragment of a glass window

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/077
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Żelazny trzpień/An iron pin

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/078
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment płytki marmurowej/Fragment of a marble plate

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/079
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment płytki marmurowej/Fragment of a marble plate

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/080
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment płytki marmurowej/Fragment of a marble plate

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/081
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/083
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment żelaznej łopaty/Fragment of an iron shovel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/084
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Moneta brązowa/A bronze coin

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/085
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment fibuli/Fragment of fibula

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/086
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Przedmiot brązowy/Bronze artifact

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/087
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment sprzączki/Fragment of a buckle

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/088
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018