Discoveries

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/100
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu kubka cienkościennego/Fragment of a rim of a thin-walled cup

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/092
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/093
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/094
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/095
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/096
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/097
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/098
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/099
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment pokrywki/Fragment of a lid

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/101
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/102
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/103
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment brzuśca naczynia szklanego/Fragment of a body of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/104
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/105
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/106
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/107
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/108
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/109
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/110
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/111
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment lampki/Fragment of lamp

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/009
Place:
Olbia
Year:
2018

Zatyczka do amfory/Amphora stopper

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/010
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/012
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/013
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment pokrywki naczynia czerwonoglinanego/Fragment of a redware lid

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/014
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/015
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/016
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu z imadłem garnuszka/Fragment of a rim with a handle of a small pot

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/017
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/018
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie/Rim fragment of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/019
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment klamry ołowianej/Fragment of a lead buckle

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/020
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/021
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/022
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/023
Place:
Olbia
Year:
2018

Gwóźdź/Nail

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/024
Place:
Olbia
Year:
2018

Pocisk kamienny/Stone bullet

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/025
Place:
Olbia
Year:
2018

Astragal/An astragal

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/026
Place:
Olbia
Year:
2018

Paciorek szklany/A glass bead

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/027
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment kości ze śladami obróbki/Fragment of a bone with working marks

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/028
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment brzuśca naczynia szklanego/Fragment of a body of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/029
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/030
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a bottom of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/031
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/032
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/033
Place:
Olbia
Year:
2018

Przekłuwacz kościany/Bone perforator

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/034
Place:
Olbia
Year:
2018

Przekłuwacz kościany/Bone perforator

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/035
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment rzeźby marmurowej/Fragment of a marble sculpture

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/036
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment naczynia figurowego/Fragment of a figured vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/037
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment naczynia czarnofigurowego/Fragment of a black-figured vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/038
Place:
Olbia
Year:
2018