Fragment naczynia szarogładzonego z ornamentem/Fragment of a gray smoothed vessel with ornament

Place: 
Olbia
Year: 
2018
Inventory number: 
OLBIA/2018/R23/011
Dating: 
IV w. n.e. (kultura czerniachowska)
Discovery index: