Fragment naczynia szarogładzonego z ornamentem/Fragment of a gray smoothed vessel with ornament

место: 
Olbia
год: 
2018
номер инвентаря: 
OLBIA/2018/R23/011
датирование: 
IV w. n.e. (kultura czerniachowska)
Discovery index: