Находки

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/100
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu kubka cienkościennego/Fragment of a rim of a thin-walled cup

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/092
место:
Olbia
Год:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/093
место:
Olbia
Год:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/094
место:
Olbia
Год:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/095
место:
Olbia
Год:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/096
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/097
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/098
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/099
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment pokrywki/Fragment of a lid

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/101
место:
Olbia
Год:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/102
место:
Olbia
Год:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/103
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment brzuśca naczynia szklanego/Fragment of a body of a glass vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/104
место:
Olbia
Год:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/105
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/106
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/107
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/108
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/109
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/110
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/111
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment lampki/Fragment of lamp

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/009
место:
Olbia
Год:
2018

Zatyczka do amfory/Amphora stopper

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/010
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment naczynia szarogładzonego z ornamentem/Fragment of a gray smoothed vessel with ornament

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/011
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/012
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/013
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment pokrywki naczynia czerwonoglinanego/Fragment of a redware lid

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/014
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/015
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/016
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu z imadłem garnuszka/Fragment of a rim with a handle of a small pot

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/017
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/018
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie/Rim fragment of a handmade vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/019
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment klamry ołowianej/Fragment of a lead buckle

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/020
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/021
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/022
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/023
место:
Olbia
Год:
2018

Gwóźdź/Nail

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/024
место:
Olbia
Год:
2018

Pocisk kamienny/Stone bullet

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/025
место:
Olbia
Год:
2018

Astragal/An astragal

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/026
место:
Olbia
Год:
2018

Paciorek szklany/A glass bead

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/027
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment kości ze śladami obróbki/Fragment of a bone with working marks

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/028
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment brzuśca naczynia szklanego/Fragment of a body of a glass vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/029
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/030
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a bottom of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/031
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/032
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/033
место:
Olbia
Год:
2018

Przekłuwacz kościany/Bone perforator

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/034
место:
Olbia
Год:
2018

Przekłuwacz kościany/Bone perforator

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/035
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment rzeźby marmurowej/Fragment of a marble sculpture

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/036
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment naczynia figurowego/Fragment of a figured vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/037
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment naczynia czarnofigurowego/Fragment of a black-figured vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/038
место:
Olbia
Год:
2018