Zabytki

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/100
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu kubka cienkościennego/Fragment of a rim of a thin-walled cup

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/092
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/093
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/094
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/095
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/096
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/097
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/098
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/099
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment pokrywki/Fragment of a lid

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/101
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/102
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/103
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment brzuśca naczynia szklanego/Fragment of a body of a glass vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/104
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/105
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/106
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/107
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/108
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/109
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/110
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/111
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment lampki/Fragment of lamp

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/009
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Zatyczka do amfory/Amphora stopper

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/010
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/012
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/013
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment pokrywki naczynia czerwonoglinanego/Fragment of a redware lid

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/014
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/015
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/016
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu z imadłem garnuszka/Fragment of a rim with a handle of a small pot

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/017
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/018
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie/Rim fragment of a handmade vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/019
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment klamry ołowianej/Fragment of a lead buckle

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/020
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/021
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/022
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/023
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Gwóźdź/Nail

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/024
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Pocisk kamienny/Stone bullet

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/025
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Astragal/An astragal

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/026
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Paciorek szklany/A glass bead

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/027
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment kości ze śladami obróbki/Fragment of a bone with working marks

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/028
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment brzuśca naczynia szklanego/Fragment of a body of a glass vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/029
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/030
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a bottom of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/031
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/032
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/033
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Przekłuwacz kościany/Bone perforator

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/034
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Przekłuwacz kościany/Bone perforator

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/035
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment rzeźby marmurowej/Fragment of a marble sculpture

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/036
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment naczynia figurowego/Fragment of a figured vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/037
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment naczynia czarnofigurowego/Fragment of a black-figured vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/038
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018