Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/032
Datowanie: 
II-IV w. n.e.
Indeks zabytków: