Program

Program jest realizowany w ramach Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (IAE PAN) i w całości finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawę prawną współpracy ze stroną ukraińską stanowi umowa podpisana przez IAE PAN i Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (IA NANU) w Warszawie, w dniu 4 grudnia 2019 r.

Jest on kontynuacją wcześniejszych projektów badawczo-muzealnych, jakie Muzeum Narodowe w Warszawie prowadziło od 1994 r. we współpracy z instytucjami kultury i nauki Ukrainy w Kerczu na Krymie a po zajęciu Krymu przez Federację Rosyjską w Olbii na podstawie umowy z Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie.

Po rezygnacji przez MNW z prowadzenia projektu w końcu 2018 r. jest on kontynuowany przez IAE PAN w ramach współpracy z IA NANU.