Antyczne Zabytki Morza Czarnego

Antyczne Zabytki Morza Czarnego

Polsko-Ukraiński program współpracy naukowo-badawczej

 W programie uczestniczą:

  1. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (programem kieruje Alfred Twardecki
  2. Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (programem kieruje Ałła Bujskich)

Celem programu jest  

1. Współpraca naukowa
    a) Dalsze rozwijanie wspólnych, polsko-ukraińskich badań naukowych
    b) Opracowanie rezultatów wykopalisk prowadzonych w ramach projektu
    c) Organizowanie cyklicznych konferencji naukowych poświęconych tematyce projektu

2. Współpraca archeologiczna
    a) Prace archeologiczne na terenie greckiego miasta Olbia

3. Współpraca konserwatorska 
    a) Współpraca konserwatorska na obszarze stanowiska Olbia
    b) Wymiana wizyt konserwatorów 

4. Współpraca wystawiennicza 
    a) wystawa sztuki związanej z obszarem Morza Czarnego w starożytności

5. Współpraca wydawnicza
    a) Publikacje będące wynikiem współpracy w ramach Programu