Polacy w Olbi

Polacy w Olbi

Ulryk Schober i jego "Olbiopolis"

22 Listopada, 2020 - 15:18

Od razu należy wyjaśnić, że Ulryk Schober (1559-1598) był Niemcem działającym w Toruniu, który podówczas należał do Królestwa Polskiego i ewidentnie poruszał się w sferze kultury niemieckiej. Jego dziełko Ὀλβιόπολις seu civitas beata (Olbiopolis lub Szczęśliwe Miasto) wydane w Lipsku w 1592 r.

Polacy w Olbi

Tadeusz Sinko o Olbii

31 Października, 2020 - 13:44

Tadeusz Sinko wspomina krótko o Olbii w swojej "Literaturze greckiej" a konkretnie w tomie wydanym w 1932 r., w rozdziale poświęconym Herodotowi. Choć prezentuje błędną wedle dzisiejszego stanu wiedzy tezę o fizycznej obecności Herodota w Olbii i jego podróży w górę Bohu, to ciekawy jest nieco nostalgiczny komentarz do tego hipotetycznego wydarzenia.