Античні Пам'ятки Чорного Моря

Античні Пам'ятки Чорного Моря

Польсько-українська програма науково-дослідного співробітництва

  Програма включає:

1.  Інститут археології та етнології Польської академії наук (керує програмою Альфред Твардецький)
2,  Інститут археології НАН України (керує програмою Алла Буйских)
 

Мета програми

 1. Наукове співробітництво
    а) Подальший розвиток спільних польсько-українських наукових досліджень
    б) Підготовка звітів про розкопок, проведених за проектом
    в) Організація циклічних наукових конференцій, присвячених темі проекту

 2. Археологічне співробітництво
     а) Археологічні роботи в грецькому місті Ольвії

 3. Співробітництво щодо збереження
     а) Співпраця з охорони природи в районі району Ольвія
     б) Обмін візитами реставраторів-консерваторів

 4. Виставкове співробітництво
     а) виставка мистецтв, пов'язаних з давниною Чорного моря

 5. Видавнича співпраця
     a) Публікації в результаті співпраці в рамках Програми