Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/096
Indeks zabytków: