Fragment rzeźby marmurowej/Fragment of a marble sculpture

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/036
Indeks zabytków: