Fragment lampki/Fragment of lamp

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/009
Datowanie: 
I-II w. n.e.
Indeks zabytków: