Fragment pokrywki naczynia czerwonoglinanego/Fragment of a redware lid

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/014
Datowanie: 
I-II w. n.e.
Indeks zabytków: