Fragment pokrywki naczynia czerwonoglinanego/Fragment of a redware lid

Place: 
Olbia
Year: 
2018
Inventory number: 
OLBIA/2018/R23/014
Dating: 
I-II w. n.e.
Discovery index: