Przekłuwacz kościany/Bone perforator

место: 
Olbia
год: 
2018
номер инвентаря: 
OLBIA/2018/R23/035
Discovery index: