Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie/Rim fragment of a handmade vessel

место: 
Olbia
год: 
2018
номер инвентаря: 
OLBIA/2018/R23/019
Discovery index: