Fragment kości ze śladami obróbki/Fragment of a bone with working marks

место: 
Olbia
год: 
2018
номер инвентаря: 
OLBIA/2018/R23/028
Discovery index: