Discoveries

Fragment naczynia figurowego/Fragment of a figured vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/039
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment figurki terakotowej/Fragment of a terracotte figurine

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/040
Place:
Olbia
Year:
2018

Wylew dzbana czerwonoglinianego/A rim of a redware jug

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/041
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment cegły/Fragment of a brick

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/042
Place:
Olbia
Year:
2018

Osełka/A whetstone

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/043
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment przedmiotu kamiennego/Fragment of a stone artifact

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/044
Place:
Olbia
Year:
2018

Lampka ręcznie lepiona/A handmade lamp

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/045
Place:
Olbia
Year:
2018

Gwóźdź żelazny/An iron nail

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/046
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment cegły z malaturą/Fragment of a brick with paints

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/047
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu kubka/Fragment of a rim of a cup

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/049
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna talerza czerwonoglinianego z polewą/Fragment of a redware plate with glaze

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/050
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/051
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/052
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynie lepionego ręcznie/Rim fragment of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/053
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/054
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/055
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia lepionego ręcznie/Fragment of a bottom of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/056
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu amfory/Fragment of a rim of an amphora

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/057
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu czarki/Fragment of a rim of a goblet

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/058
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment imadła amfory ze stemplem/Fragment of the amphora handle with a stamp

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/059
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment imadła amfory ze stemplem/Fragment of the amphora handle with a stamp

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/060
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/061
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna talerza czerwonopolewanego/Fragment of a bottom of a red slip plate

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/062
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/063
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/064
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/065
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/066
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a bottom of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/067
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment brzuśca naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a body of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/068
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/069
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/070
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu flakonu szklanego/Fragment of a rim of a glass flask

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/071
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu flakonu szklanego/Fragment of a rim of a glass flask

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/072
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna szklanego flakonu/Fragment of a bottom of a glass flask

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/074
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/075
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment szyby/Fragment of a glass window

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/076
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment szyby/Fragment of a glass window

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/077
Place:
Olbia
Year:
2018

Żelazny trzpień/An iron pin

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/078
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment płytki marmurowej/Fragment of a marble plate

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/079
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment płytki marmurowej/Fragment of a marble plate

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/080
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment płytki marmurowej/Fragment of a marble plate

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/081
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/083
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment żelaznej łopaty/Fragment of an iron shovel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/084
Place:
Olbia
Year:
2018

Moneta brązowa/A bronze coin

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/085
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment fibuli/Fragment of fibula

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/086
Place:
Olbia
Year:
2018

Przedmiot brązowy/Bronze artifact

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/087
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment sprzączki/Fragment of a buckle

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/088
Place:
Olbia
Year:
2018