Discoveries

Moneta/A coin

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/089
Place:
Olbia
Year:
2018

Gwóźdź/Nail

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/090
Place:
Olbia
Year:
2018

Moneta/A coin

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/091
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/112
Place:
Olbia
Year:
2018

Moneta/A coin

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/113
Place:
Olbia
Year:
2018

Moneta/A coin

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/114
Place:
Olbia
Year:
2018

Paciorek szklany/A glass bead

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/115
Place:
Olbia
Year:
2018

Wylew i szyjka amfory/A rim and a neck of an amphora

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/116
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonoglinianego/Fragment of a rim of a redware vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/117
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/118
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/119
Place:
Olbia
Year:
2018

Nit metalowy/A metal clinch

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/120
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment brzuśca naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a body of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/121
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment lampki czerwonopolewanej/Fragment of a red slip lamp

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/122
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/123
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie/Rim fragment of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/124
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/125
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/126
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu szklanego kubka/Fragment of a rim of glass cup

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/127
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dachówki jasnoglinianej, ornamentowanej/Fragment of a lightware tile with ornament

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/128
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/129
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/130
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/131
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/132
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/133
Place:
Olbia
Year:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/134
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/135
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment brzuśca naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/136
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/138
Place:
Olbia
Year:
2018

Dno naczynia lepionego ręcznie/Bottom of a handmade vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/139
Place:
Olbia
Year:
2018

Dno garnuszka lepionego ręcznie/Bottom of a handmade little pot

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/140
Place:
Olbia
Year:
2018

Rozcieracz kamienny/A stone grinder

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/141
Place:
Olbia
Year:
2018

Stilus kościany/A bone stilus

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/142
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/143
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/144
Place:
Olbia
Year:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/145
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/146
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/147
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/148
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/149
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment dna naczynia szaroglinianego/Fragment of a bottom of a grayware vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/150
Place:
Olbia
Year:
2018

Przedmiot ołowiany (plomba?)/Lead artifact(seal?)

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/151
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/153
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/154
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/155
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/156
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment szkła/Fragment of a glass

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/157
Place:
Olbia
Year:
2018

Fragment przedmiotu żelaznego/Fragment of an iron artifact

Inventory number:
OLBIA/2018/R23/158
Place:
Olbia
Year:
2018