Fragment sprzączki/Fragment of a buckle

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/088
Datowanie: 
koniec IV w. n.e.
Indeks zabytków: