Fragment figurki terakotowej/Fragment of a terracotte figurine

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/040
Indeks zabytków: