Fragment brzuśca naczynia ornamentowanego o formie zamkniętej/Fragment of a body of a vessel with closed form and ornament

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/082
Indeks zabytków: