Zabytki

Moneta/A coin

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/089
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Gwóźdź/Nail

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/090
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Moneta/A coin

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/091
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/112
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Moneta/A coin

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/113
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Moneta/A coin

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/114
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Paciorek szklany/A glass bead

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/115
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Wylew i szyjka amfory/A rim and a neck of an amphora

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/116
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonoglinianego/Fragment of a rim of a redware vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/117
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/118
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/119
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Nit metalowy/A metal clinch

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/120
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment brzuśca naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a body of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/121
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment lampki czerwonopolewanej/Fragment of a red slip lamp

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/122
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/123
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie/Rim fragment of a handmade vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/124
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/125
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/126
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu szklanego kubka/Fragment of a rim of glass cup

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/127
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/129
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/130
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/131
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/132
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/133
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/134
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/135
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment brzuśca naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/136
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/138
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Dno naczynia lepionego ręcznie/Bottom of a handmade vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/139
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Dno garnuszka lepionego ręcznie/Bottom of a handmade little pot

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/140
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Rozcieracz kamienny/A stone grinder

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/141
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Stilus kościany/A bone stilus

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/142
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/143
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/144
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/145
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/146
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/147
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/148
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/149
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment dna naczynia szaroglinianego/Fragment of a bottom of a grayware vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/150
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Przedmiot ołowiany (plomba?)/Lead artifact(seal?)

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/151
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/153
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/154
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/155
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/156
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment szkła/Fragment of a glass

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/157
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018

Fragment przedmiotu żelaznego/Fragment of an iron artifact

Nr inwentarza:
OLBIA/2018/R23/158
Miejsce:
Olbia
Rok:
2018