Gwóźdź żelazny/An iron nail

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/046
Indeks zabytków: