Moneta brązowa/A bronze coin

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/085
Indeks zabytków: