Fragment wylewu naczynia szklanego o formie otwartej/Fragment of a rim of a glass artifact with open form

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/073
Indeks zabytków: