Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/063
Datowanie: 
IV w. n.e.
Indeks zabytków: