Fragment żelaznej łopaty/Fragment of an iron shovel

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/084
Indeks zabytków: