Fragment płytki marmurowej/Fragment of a marble plate

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/080
Indeks zabytków: