Tyritake

Sprawozdanie za 2014 rok

Rok 2014 minął pod wpływem wydarzeń na Krymie i na Ukrainie. 

1 lutego - 31 lipca - dr Ałła Kotina, (Kercz) odbyła w Muzeum Narodowym w Warszawie stypendium przyznane jej w ramach programu Gaude Polonia. W jego trakcie zapoznawała się z funkcjonowaniem MNW, zasadami planowania i organizowania ekspozycji oraz z kolekcja bosporańsich terakot znajdujących się w zbiorach MNW. 

8 marca kierownik projektu podjął decyzję o zawieszeniu na czas nieokreślony misji archeologicznej Tyritake (Kercz, Krym) 

Polski

Sprawozdanie za 2013 rok

- 20-24 maja odbyła się w Kerczu międzynarodowa konferencja XIV "Bosporskie Lektury". Wiodącym tematem spotkania był "Obiekt archeologiczny w kontekście historii". Dwa wykłady (New Greek inscription and graffito from Tyritake oraz Polish Archaeological Mission in Tyritake, season 2012) wygłosił Alfred Twardecki. Na zakończenie konferencji ukonstytuowała się nowa rada naukowa tych corocznych spotkań, do której zaproszono także Alfreda Twardeckiego.

Polski

Wstępne sprawozdanie z sezonu wykopaliskowego 2013

W dniach 16.07 – 26.08.2013 odbyła się 6 kampania wykopaliskowa Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake” Muzeum Narodowego w Warszawie. Prace wykopaliskowe trwały od 21 lipca do 24 sierpnia. Uczestniczyły w niej 52 osoby - 28 osób ze strony ukraińskiej, 10 ze strony rosyjskiej i 14 ze strony polskiej. W tym czasie prowadzono eksplorację w kwadratach 3-13, 15, 17-19 a także rozbito 5 nowych kwadratów archeologicznych (5x5 m) i rozpoczęto eksplorację na czterech z nich (25-28). Łącznie wykop nr XXVII, na którym prowadzi prace polska misja liczy 675 m2.

Sprawozdanie za 2012 rok

- 29 lutego Alfred Twardecki zaprezentował na seminarium prowadzonym w Instytucie Archeologii Uniwersytety Warszawkiego przez dra Tomasza Scholla dotychczasowe wyniki badań archeologicznych MNW w Tyritake. 

- 30 marca zakończyła się wystawa „Antyczna kuchnia Bosporu (Tyritake III-IV w. po Chr.)” zainaugurowana 14 grudnia 2011 roku w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno Kijowian jak i archeologów z całej Ukrainy.

Polski

Wstępne sprawozdanie z sezonu wykopaliskowego 2012

W dniach od 14 lipca do 22 sierpnia 2012 roku odbyła się kolejna, piąta już kampania archeologiczna Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake” Museum Narodowego w Warszawie.
W skład misji wchodzili:
Strona polska
Muzeum Narodowe w Warszawie
Alfred Twardecki, kierownik Misji, Marcin Matera, Diana Święcka, Kamila Nocoń, Emilia Smagur, Joanna Barańska, Stanisław Rzeźnik, Michał Pisz, Inga Głuszek, Małgorzata Korzeniewska.
Studenci i doktoranci odbywający praktyki archeologiczne w dniach 18.07-18.08.2012