Polacy w Olbi

Polacy w Olbi

Wystawa "Polacy w Olbii"

19 Grudnia, 2023 - 06:04

14.12.2023 otwarto w Muzeum Archeologicznym w Kijowie (IA NAN Ukrainy) wystawę "Polacy w Olbii". Wystawa jest zorganizowana przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Instytut Polski w Kijowie. Wystawa jest otwarta do 15.01.2024 r.

Polacy w Olbi

Wystawa Muzeum Łazienki Królewskie

25 Lipca, 2023 - 14:02

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/polacy-w-olbii 

Wystawa odbyła się w dniach 1-28 lutego 2023 r. 

Polacy w Olbi

Najstarszy opis okolic Olbii w czasach nowożytnych (AGAD)

26 Lipca, 2021 - 15:49

W końcu XIV w. terytoria leżące na Morzem Czarnym podbił dla Litwinów książe Witold. Oddalony od starożytnej Olbii o około 30 km Oczaków stał się wtedy ważną twierdzą jako że kontrolował ujście limanu do Morza Czarnego. W XV i XVI w. terytoria te stały się obszarem zaciekłych walk między państwem polsko-litewskim a Tatarami a od XVI w. i Turkami.

Polacy w Olbi

Ulryk Schober i jego "Olbiopolis"

22 Listopada, 2020 - 15:18

Od razu należy wyjaśnić, że Ulryk Schober (1559-1598) był Niemcem działającym w Toruniu, który podówczas należał do Królestwa Polskiego i ewidentnie poruszał się w sferze kultury niemieckiej. Jego dziełko Ὀλβιόπολις seu civitas beata (Olbiopolis lub Szczęśliwe Miasto) wydane w Lipsku w 1592 r.

Polacy w Olbi

Tadeusz Sinko o Olbii

31 Października, 2020 - 13:44

Tadeusz Sinko wspomina krótko o Olbii w swojej "Literaturze greckiej" a konkretnie w tomie wydanym w 1932 r., w rozdziale poświęconym Herodotowi. Choć prezentuje błędną wedle dzisiejszego stanu wiedzy tezę o fizycznej obecności Herodota w Olbii i jego podróży w górę Bohu, to ciekawy jest nieco nostalgiczny komentarz do tego hipotetycznego wydarzenia.