Podziękowania

Program jest w całości finansowany dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.