Podziękowania

Program jest w całości finansowany dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

„Antyczne Zabytki Morza Czarnego” ze stałym wsparciem Muzeum Narodowego w Warszawie

Dzięki współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN kontynuowany będzie międzynarodowy, polsko-ukraiński projekt „Antyczne Zabytki Morza Czarnego”. Porozumienie podpisano 31 marca 2021 roku.

W ramach współpracy Muzeum udostępniło Instytutowi specjalistyczny sprzęt do badań archeologicznych oraz rezultaty prac naukowych, prowadzonych przez pracowników MNW w latach 1994–2018. Obejmują one m.in. dokumentację z wykopalisk w Tyritake i Olbii na Krymie. Dzięki tym materiałom możliwa będzie kontynuacja wieloletnich prac badawczych nad osadnictwem grecko-rzymskim w rejonie Morza Czarnego.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej: https://blackseaproject.mnw.art.pl/