Polska Misja Archeologiczna "Olbia"

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Umowa podpisana 4 grudnia 2019 roku między Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Aademii Nauk (IAE PN) a Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Ukrainy (IA NANU) umożliwiła podjęcie trzyletniej kampanii archeologicznej, z możliwością przedłużenia prac w latach następnych, na terenie antycznego miasta Olbia w ramach „Olbijskiej Ekspedycji Archeologicznej” IA NANU, której kierownikiem jest dr hab. Ałła Bujskich. 

Celem misji jest odsłonięcie części antycznego miasta na terenie tzw. "rzymskiej cytadeli". Obszar podlegający koncesji polskiej misji obejmuje teren wykopu R 23 położonego w bezpośredniej bliskości starszych wykopów ukraińskich - R 25 oraz L i L1. Obszar ten nie był nigdy eksplorowany przez archeologów i dzięki temu pozwala prześledzić rozwój miasta od momentu jego powstania w VI w. p.n.e. do opuszczenia przez ostatnich mieszkańców w okresie huńskim (połowa V w. n.e.). Dzięki usytuowaniu między wcześniej eksploowanymi obszarami mamy nadzieję nie tylko poznać historię badanego przez nas obszaru ale także, dzięki spodziewanymi efektowi synergii w konsekwencji połączenia rezultatów wcześniejszych badań z naszymi, wspólnie z ukraińskimi partnerami lepiej rozpoznać obszar "rzymskiej cytadeli". 

Pierwszy sezon wykopaliskowy zaplanowano na lato 2020 r., jednak ze względu na epidemię koronawirusa mogły być prowadzone jedynie prace studyjne.

Polsko-ukraińska współpraca archeologiczna w ramach naszego projektu nie tylko nawiązuje do chlubnych tradycji poprzednich ekspedycji archeologicznych w tym regionie ale stwarza także możliwość pozyskania niezwykle cennych zabytków cywilizacji grecko-rzymskiej i rozwoju liczącego się ośrodka badawczego zajmującego archeologią i historią północnych wybrzeży Morza Czarnego.

Obecny projekt jest bezpośrednią kontynuacją prac wykopaliskowych na tym samym stanowisku prowadzonych pod tym samym kierownictwem do końca 2018 r. przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Więcej informacji na temat prac prowadzonych do 2018 r. można znaleźć w zakładce "Misje zarchiwizowane" lub na wciąż istniejącej stronie projektu muzealnego, która jednak nie jest aktualizowana od końca 2018 r.