Sprawozdanie za 2011 rok

- 10 lutego odbyła się w księgarni "Je" w Kijowie prezentacja najnowszej wspólnej, polsko-ukraińskiej publikacji S. Grzegrzółka „Megarian” Bowls from the Collection of the Kerch History and Culture Reserve- wydanej w ramach programu współpracy między MNW a muzeum kerczeńskim. Prezentacja miała miejsce pod patronatem Instytutu Polskiego i ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Wieczorem w ambasadzie wydano przyjęcie dla zaproszonych gości.

- 23-27 maja odbyła się w Kerczu coroczna międzynarodowa konferencja archeologiczna „XII Bosporskie lektury”. Tematem XII konferencji był „Bospor Kimeryjski i świat barbarzyński w starożytności i średniowieczu. Przenikanie kultur.” Była ona jednocześnie poświęcona 185 rocznicy powstania Kerczeńskiego Muzeum starożytności. W tym roku, ze względu na szczególnie uroczysty charakter konferencji do współorganizowania konferencji zaproszono także Muzeum Narodowe w Warszawie. Kilku członków ekspedycji wygłosiło referaty, Alfred Twardecki przewodniczył części obrad.

- 19 lipca-26 sierpnia odbył się czwarty sezon prac wykopaliskowych Polskiej Misji Archeologicznej „Tyritake” Muzeum Narodowego w Warszawie.

- 26 lipca-9 sierpnia we współpracy z Międzywydziałowym Towarzystwem Naukowym Badań i Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego „HUMANICA” (UW) była w BUW-ie prezentowana wystawa fotograficzna „Tyritake – antyczne miasto na kresach”.

- wrzesień-październik wystawa fotograficzna „Tyritake – antyczne miasto na kresach” była prezentowana w Instytucie Archeologii UW w ramach warsztatów archeologicznych „Śladami świata starożytnego”

12-18 października odwiedzili MNW prof. dr hab. Wiktor Zińko, dyrektor Fundacji „Demetra” oraz dr Elena Zińko. W czasie ich pobytu podsumowano rezultaty współpracy w roku 2011 uzgodniono plan współpracy na rok 2012.

- 14 grudnia 2011 roku o godzinie 13.00 odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Antyczna kuchnia Bosporu (Tyritake III-IV w. po Chr.)” ilustrującej rezultaty prac misji archeologicznej „Tyritake”  Muzeum Narodowego w Warszawie w sezonie 2011. Wystawa odbywa się na terenie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej  i jest ona zorganizowana wspólnie przez tę uczelnię oraz Muzeum Narodowe w Warszawie przy wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie. Wystawa będzie czynna do końca lutego 2012 r.

Program: