Sprawozdanie za 2012 rok

- 29 lutego Alfred Twardecki zaprezentował na seminarium prowadzonym w Instytucie Archeologii Uniwersytety Warszawkiego przez dra Tomasza Scholla dotychczasowe wyniki badań archeologicznych MNW w Tyritake. 

- 30 marca zakończyła się wystawa „Antyczna kuchnia Bosporu (Tyritake III-IV w. po Chr.)” zainaugurowana 14 grudnia 2011 roku w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Wystawa spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno Kijowian jak i archeologów z całej Ukrainy.

- W dniach 24-28 maja 2012 roku odbyła się XIII konferencja Bosporan Readings poświęcona w tym roku architekturze Królestwa Bosporańskiego. W tym roku w obradach brało udział 4 członków misji "Tyritake": Alfred Twardecki, Inga Głuszek, Wojciech Terlikowski i Marcin Matera. Alfred Twardecki wygłosił dwa referaty, Marcin Matera i Inga Głuszek po jednym.

- 6 czerwca podpisano w Muzeum Narodowym w Warszawie umowy o współpracy kulturalnej między Ministerstwem Kultury Autonomicznej Republiki Krymu a Muzeum Narodowym w Warszawie oraz o współpracy kulturalnej i archeologicznej (kontynuacja wykopalisk w Tyritake) między Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Muzeum Narodowym w Warszawie.

- W dniach od 14 lipca do 2 sierpnia 2012 roku trwała tegoroczna kampania archeologiczna w Tyritake. Najciekawsze znaleziska pojawiły się w ostatnich dniach ekspedycji. Najdonioślejszym z nich są szkielety 3 koni. Sprawozdanie wstępne.

- W dniach 9-14 sierpnia 2012 roku, na zaproszenie Minister Kultury Autonomicznej Republiki Krymu pani Alony Plakidy, przyjechała z oficjalna wizytą na Krym dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie dr Agnieszka Morawińska. W trakcie pobytu dyrektor Morawińska wizytowała także wykopaliska MNW w Tyritake. Sprawozdanie.

- W dniach od 2 do 16 sierpnia 2012 r. w Galerii pod Wielkim Świetlikiem BUW była prezentowana wystawa "Antyczna kuchnia Bosporu (Tyritake III-IV w. po Chr. Wystawę zorganizowało Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego „H U M A N I C A” (UW). 

- 14 sierpnia została otwarta w Pałacu Kazimierzowskim (Uniwersytet Warszawski) wystawa fotograficzna ilustrująca 5 lat wykopalisk Muzeum Narodowego w Warszawie na Krymie. Wystawę zamknięto 2 października 2012.

- w dniach od 27 do 30 sierpnia odbył się w Berlinie XIV Międzynarodowy Kongres Epigrafiki Greckiej i Łacińskiej. Alfred Twardecki zaprezentował tam poster „Epigraphy of the Bosporan Kingdom”, w którym przedstawiono także rezultaty prac prowadzonych w ramach programu kerczeńskiego.

- 20 grudnia 2012 roku odbyła się inauguracja nowej strony internetowej projektu. Zmieniono szatę graficzną dostosowując ją do nowych wymogów identyfikacji wizualnej MNW oraz zmieniono jej strukturę tak aby była bardziej przyjazna dla użytkowników.

Program: