Sprawozdanie za 2014 rok

Rok 2014 minął pod wpływem wydarzeń na Krymie i na Ukrainie. 

1 lutego - 31 lipca - dr Ałła Kotina, (Kercz) odbyła w Muzeum Narodowym w Warszawie stypendium przyznane jej w ramach programu Gaude Polonia. W jego trakcie zapoznawała się z funkcjonowaniem MNW, zasadami planowania i organizowania ekspozycji oraz z kolekcja bosporańsich terakot znajdujących się w zbiorach MNW. 

8 marca kierownik projektu podjął decyzję o zawieszeniu na czas nieokreślony misji archeologicznej Tyritake (Kercz, Krym) 

Maj – w porozumieniu z ukraińskimi partnerami podjęto decyzje o kontynuowaniu programu w zmienionych warunkach. Strategicznym partnerem MNW w ramach projektu został Instytut Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Podjęto decyzję o kontynuowaniu współpracy wydawniczej oraz rozmowy w celu ustalenia nowego stanowiska dla wspólnych badań archeologicznych. Wybór padł na Olbię.

5 czerwca – podpisanie umowy między IA NANU i MNW o harmonogramie aktywności w ramach współpracy na rok 2014.

12-27 lipca – wizyta Alfreda Twardeckiego w Olbii

1-5 grudnia – wizyta profesora Gleba Iwakina, zastępcy dyrektora d.s. naukowych IA NANU oraz prof. Ałły Bujskich, kierownika misji IA NANU w Olbii w Warszawie. W trakcie wizyty omówiono plany współpracy na rok 2015, w tym rozpoczęcie wykopalisk MNW w Olbii. Zgodnie ustalono, że wykopalisk jest uzależnione od sytuacji na Ukrainie i zapewnienia bezpieczeństwa członkom polskiej misji oraz od dalszego finansowania projektu przez MKiDN.

5-16 grudnia – studyjna wizyta Alfreda Twardeckiego w Kijowie. W jej trakcie kontynuowano prace redakcyjne nad wspólnymi publikacjami.

16 grudnia ukazała się drukiem publikacja „Tyritake, Antique Site at Cimmerian Bosporus” wydana nakładem MNW w ramach projektu i sfinansowana przez MKiDN.

Program: