Międzynarodowa Konferencja: Tyritake – antique site at Cimmerian Bosporus

Polska Misja Archeologiczna “Tyritake”

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Międzynarodowa Konferencja:

Tyritake – antique site at Cimmerian Bosporus

Warszawa

27-28 Listopad 2013

 

Muzeum Narodowe w Warszawie ma zaszczyt i przyjemność  zapowiedzieć Międzynarodową Konferencję “Tyritake – antique site at Cimmerian Bosporus” („Tyritake – antyczne stanowisko nad Bosporem Kimmeryjskim” ). Tematem konferencji jest podsumowanie rezultatów wykopalisk prowadzonych na tym stanowisku od ponad stu lat ze szczególnym uwzględnieniem prac Polskiej Misji Archeologicznej “Tyritake” prowadzącej swoje badania na terenie tego antycznego miasta od 2008 roku.

W ramach konferencji rozpoczynającej się 27 Listopada 2013 roku zaplanowano 5 sesji roboczych. Jej program przewiduje wygłoszenie wystąpień i prezentacji multimedialnych o długości do 30 minut. Oficjalnymi językami konferencji są angielski i rosyjski. Nie przewidziano sesji posterowej.

Wszystkie sesje będą odbywały się na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie.

Przewidziano publikację z wystąpieniami konferencyjnymi w języku angielskim.

Dalsze informacje będą podawane sukcesywnie.