Semenova Alisa Preliminary results of the study of bone artifacts from Olbia Pontica

Semenova Alisa

Preliminary results of the study of bone artifacts from Olbia Pontica

https://youtu.be/LbYHja0gxjc?si=goWavNRf9J8oLwge 

Nagranie wykładu Alisy Semenovej (Instytut Archaeologii NAN Ukrainy) wygloszonego w dniu 7.12.2023 w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w ramach stypendium ufundowanego przez PAN. Opiekun naukowy: dr Alfred Twardecki.