Fragment wylewu naczynia czerwonoglinianego z polewą/Fragment of a rim of a redware vessel with glaze

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/476
Indeks zabytków: