Fragment wylewu naczynia czerwonoglinianego z polewą/Fragment of a rim of a redware vessel with glaze

место: 
Olbia
год: 
2018
номер инвентаря: 
OLBIA/2018/R23/476
Discovery index: