Находки

Moneta/A coin

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/089
место:
Olbia
Год:
2018

Gwóźdź/Nail

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/090
место:
Olbia
Год:
2018

Moneta/A coin

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/091
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/112
место:
Olbia
Год:
2018

Moneta/A coin

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/113
место:
Olbia
Год:
2018

Moneta/A coin

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/114
место:
Olbia
Год:
2018

Paciorek szklany/A glass bead

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/115
место:
Olbia
Год:
2018

Wylew i szyjka amfory/A rim and a neck of an amphora

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/116
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonoglinianego/Fragment of a rim of a redware vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/117
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/118
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/119
место:
Olbia
Год:
2018

Nit metalowy/A metal clinch

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/120
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment brzuśca naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a body of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/121
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment lampki czerwonopolewanej/Fragment of a red slip lamp

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/122
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment dna naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/123
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia lepionego ręcznie/Rim fragment of a handmade vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/124
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/125
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/126
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu szklanego kubka/Fragment of a rim of glass cup

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/127
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment dachówki jasnoglinianej, ornamentowanej/Fragment of a lightware tile with ornament

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/128
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/129
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/130
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/131
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/132
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/133
место:
Olbia
Год:
2018

Krążek ceramiczny/Ceramic disc

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/134
место:
Olbia
Год:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/135
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment brzuśca naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/136
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu garnuszka szaroglinianego, chropowaconego/Fragment of a rim of a grayware small pot with rough surface

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/137
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment dna naczynia szklanego/Fragment of a bottom of a glass vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/138
место:
Olbia
Год:
2018

Dno naczynia lepionego ręcznie/Bottom of a handmade vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/139
место:
Olbia
Год:
2018

Dno garnuszka lepionego ręcznie/Bottom of a handmade little pot

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/140
место:
Olbia
Год:
2018

Rozcieracz kamienny/A stone grinder

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/141
место:
Olbia
Год:
2018

Stilus kościany/A bone stilus

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/142
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment dna naczynia szarogładzonego/Fragment of a bottom of a gray smoothed vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/143
место:
Olbia
Год:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/144
место:
Olbia
Год:
2018

Płytka ceramiczna/A ceramic tile

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/145
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia szarogładzonego/Fragment of a rim of a gray smoothed vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/146
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia szklanego/Fragment of a rim of a glass vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/147
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/148
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/149
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment dna naczynia szaroglinianego/Fragment of a bottom of a grayware vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/150
место:
Olbia
Год:
2018

Przedmiot ołowiany (plomba?)/Lead artifact(seal?)

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/151
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego z perforacją/Fragment of a rim of a black-glazed vessel with perforation

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/152
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu misy czerwonopolewanej/Fragment of a rim of a red slip bowl

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/153
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a rim of a red slip vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/154
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/155
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment wylewu naczynia szaroglinianego/Fragment of a rim of a grayware vessel

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/156
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment szkła/Fragment of a glass

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/157
место:
Olbia
Год:
2018

Fragment przedmiotu żelaznego/Fragment of an iron artifact

номер инвентаря:
OLBIA/2018/R23/158
место:
Olbia
Год:
2018