Fragment brzuśca naczynia czerwonopolewanego/Fragment of a body of a red slip vessel

место: 
Olbia
год: 
2018
номер инвентаря: 
OLBIA/2018/R23/121
Discovery index: