Fragment wylewu naczynia czarnopokostowanego z perforacją/Fragment of a rim of a black-glazed vessel with perforation

место: 
Olbia
год: 
2018
номер инвентаря: 
OLBIA/2018/R23/152
Discovery index: