Fragment brzuśca dzbana szarogładzonego/Fragment of a body of a gray smoothed jug

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/493
Indeks zabytków: