Fragment wylewu naczynia czerwonoglinianego/Fragment of a rim of a redware vessel

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/475
Indeks zabytków: