Fragment brzuśca czerwonoglinianego, cienkościennego kubka/Fragment of a body of a thick-walled redware cup

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2018
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/2018/R23/429
Datowanie: 
I-II w. n.e.
Indeks zabytków: