Fragment szklanego paciorka/ Fragment of the glass bead

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2017
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/R23/2017/268
Indeks zabytków: