Paciorek szklany/A glass bead

Miejsce: 
Olbia
Rok: 
2017
Numer inwentarzowy: 
OLBIA/R23/2017/247
Indeks zabytków: